Pressemelding fra NMCU – Forslag til nytt førerkortdirektiv

av | okt 24, 2023 | Nyheter

Pressemelding – 15.09.2023
Reagerer skarpt på nytt EU-forslag

I arbeidet med å revidere førerkortdirektivet har EU-parlamentets saksordfører, Karima Delli fra Frankrike, kommet med sitt utkast. Her foreslår hun blant annet å fjerne muligheten for å ta førerkort direkte på tung MC, uten å gå veien via «lett» og «mellomtung». Det foreslås også å innføre absolutte fartsgrenser på 90, 100 og 110 km/t for hhv lette, mellomtunge og tunge motorsykler.

NMCF stiller seg bak NMCUs arbeid mot de nye MC-forslagene

Norsk MC Forhandlerforening (NMCF) stiller seg bak Norsk Motorcykkel Union (NMCU) når de etterlyser sikkerhetsmessige begrunnelser ved EU-parlamentets utkast til revidert direktiv for MC.

– Det er vanskelig å forstå hvilke begrunnelser som ligger bak utkastet til de reviderte forslagene. Her var det mange merkelige forslag som det er vanskelig å se logikken bak. NMCF stiller seg derfor bak NMCU når de etterlyser faglige argumenter for de mange kontroversielle forslagene, sier Olaf Olstad i NMCF.

Innføringer i absolutte hastigheter og å fjerne muligheten til å direkte ta førerkort klasse A etter fylte 24 år er to av de kontroversielle forslagegene som EU-parlamentets saksordfører, Karima Delli fra Frankrike, kommet med sitt utkast.

– Det verste med hele forslaget er at det i liten grad forholder seg til den faktiske trafikksikkerhetsutviklingen for moped og MC, sier Døvik. Ulykkestallene holder seg stabilt, selv om antallet motorsykler på europeiske veier har øket dramatisk de siste 20 årene, sier leder av sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Odd Terje Døvik.

Døvik sier at NMCU og deres europeiske paraplyorganisasjon FEMA ikke har tenkt å sitte stille i denne saken.

– Det er ingen enkel oppgave å komme fra Norge og tro det er mulig å påvirke EUs arbeid på dette området. Men om noen skal lykkes med det, så tror vi NMCU gjennom paraplyorganisasjonen FEMA er nøkkelen. Derfor stiller NMCF bak arbeidet NMCU nå er i gang med, inn mot FEMA og EU-parlamentet, sier Olaf Olstad.

Forslagene fra saksordføreren i EU:

(Kilde: NMCU)

·         Fjerne muligheten til å ta førerkort direkte på klasse A (tung MC) etter fylte 24 år, uten å gå trinnene gjennom A1 (lett MC) og A2 (mellomtung MC).
·         Medlemslandene bør inkludere undervisning om trafikksikkerhet og alternative former for mobilitet i læreplanen for videregående skoler.
·         Ulike fartsgrenser, basert på kjøretøygruppens ulykkesrisiko. Dette vil medføre lavere fartsgrenser for motorsykler enn for biler.
·         Fjerne muligheten for hvert land til å ha egne aldersgrenser på ulike førerkortklasser
·         Heve minimumsalderen for førerkort klasse  A1 (Lett motorsykkel).
·         Ny førerkortklasse – kategori B+, for biler som veier over 1,8 tonn – som kan oppnås av søkere på 21 år eller eldre bare og etter en toårig prøvetid etter å ha fått en kategori B lisens.
·         Maksimal gyldighet for førerkort på 10 år
·         For uerfarne førere vil førerkortet være gyldig i maksimalt 2 år. For å beholde førerretten må man delta på et kurs i kjøreadferd.
·         Kortere gyldighet på førerkort for førere over 60 år
·         En medisinsk undersøkelse bør være obligatorisk for alle som tar en kjøretest eller fornyer et førerkort.