NMCF Autorisasjon

NMCF forhandlerautorisasjon – med fokus på norske motorsyklister!

Hvorfor er NMCF-autorisasjonen viktig og hva betyr den for kunden?

 • NMCF faghandleren skal skille seg fra de øvrige aktørene i bransjen gjennom fagkompetanse, profesjonalitet og forutsigbarhet for forbrukeren.
 • Autorisasjonen skal bevisstgjøre forholdet mellom kunde og faghandler.
 • Autorisasjonen skal styrke faghandlerens posisjon i verdikjeden og sikre kvaliteten til forbrukeren.
 • En NMCF-autorisert faghandler skal utvikle bransjen i takt med endringer markedet.
 • Autorisasjonen skal bidra til at NMCFs medlemsbedrifter etablerer en mest mulig ensartet kommunikasjon og et mest mulig forutsigbart og forståelig servicetilbud overfor sluttbrukeren. 
 • NMCF skiltet på veggen er bekreftelsen på at forhandleren er en faghandler som forholder seg til NMCF autorisasjonen. 

NMCFs medlemsbedrifter forplikter seg til å

 • Følge forenings vedtekter.
 • Uttale seg lojalt om foreningens arbeid og samarbeidspartnere.
 • Bidra med gode innspill til MC-bransjens og til forbrukerens beste.

Innbytte

 • Medlemsbedriftene skal vise forutsigbarhet, anstendighet og realisme i en innbyttesituasjon.
 • Medlemsbedriftene skal overfor sluttbruker redegjøre for variasjoner i innbyttepriser i forhold til området, merketilhørighet og etterspørsel.
 • Medlemsbedriftene skal bruke et ensartet takstskjema for innbytte utarbeidet av NMCF eller tilsvarende egen utviklet med de samme kontrollpunktene.
 • «Uforsvarlig» innbytte skal kommuniseres til kunde, og kunde skal få et alternativet tilbud om at sykkelen kan selges i kommisjon.
 • Medlemsbedriftene skal uoppfordret begrunne innbytteprisen.

 Verksted

 • NMCFs medlemsbedrifter skal være forutsigbare på pris og leveringstid når kundene avtaler verkstedbesøk.
 • Kvaliteten på verkstedarbeidet er bekreftelsen på at kunden har benyttet en faghandler.
 • NMCF-verksteder skal benytte deler som opprettholder garantien og kvaliteten på kjøretøyet.
 • Medlemsbedriftene skal så langt som mulig operere med fastpris på alle verkstedjobber.
 • Medlemsbedriften forplikter seg til å levere høy kvalitet på verkstedarbeid.
 • Dersom det er høyt arbeidspress på verkstedet skal et NMCF-verksted være behjelpelig med å finne alternativer (andre NMCF verksteder).
 • Med innføring av Euro5 tar medlemsbedriftene ansvar for nødvendig kursing av verkstedpersonell.
 • NMCFs medlemsbedrifter skal søke å tilby kunder rimelig transport til verkstedet ved havari innenfor sitt markedsområde.
 • Dekk er det viktigste elementet på en motorsykkel for å gi føreren en trygg og sikker MC-tur.
  En NMCF-faghandler tar alltid en visuell kontroll av flg. pkt. ved dekkbytte:
  – Hjullager
  – Bremser
  – Foringer
  – Lufttrykk
  – Kjede, som justeres ved behov (bakhjul)
  – Drev (bakhjul)
  – Bakdemper / forgaffel (bak-/forhjul, lekkasje)
  – Styrelager (fordekk)

Garantisaker

 • Medlemsbedriftene skal forholde seg til enhver garantihenvendelse som om det er en relevant garantisak, til det motsatte er helt åpenbart.
 • NMCU og NMCF skal sammen utvikle en «protokoll» for garantisaker – det vil si en på forhånd definert framgangsmåte med et på forhånd definert språk.
 • En NMCF-faghandler forplikter seg til å være godt kjent med forbrukerlovgivningen.
 • NMCFs medlemsbedrifter har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i, og å opplyse om hvilke rettigheter en kunde har, og hvordan kunden kan hevde disse rettighetene.
 • Dersom klagen er utenfor både det juridiske og det rimelige, må kunden orienteres om dette på en ryddig og god måte.
 • Medlemsbedriftene tilbyr «breakdown-transport» ved garantisaker.
 • Medlemsbedriftene forplikter seg til å sende ut meldinger om «recalls» via SMS eller e-post straks en «recall» er kjent.
 • Medlemsbedriftene bør alltid ta imot en garantikunde, uavhengig av hvor i Norge kjøretøyet er kjøpt.
 • Hvis det i garantiperioden oppstår uforholdsmessige mange problemer med sykkelen skal medlemsbedriftene gi kunden tilbud om et anstendig innbytte til en annen sykkel.
 • NMCU og NMCF skal i fellesskap vurdere behovet for å opprette en rådgivende «tvistenemd» som kan aktiveres i særlig vanskelige forbrukersaker.

Miljømerking og annet

 • NMCF-faghandlerne bør så langt det er mulig oppgi miljødata (CO2, NOx, kjøreklar vekt, bensinforbruk, kW) på salgsplakaten til alle EURO 4 modeller.
 • Alle kjøretøy som skal benyttes til kjøring på offentlig vei skal leveres med godkjent havari refleksvest.

Formidling av et sikkerhetsbudskap

 • NMCF-faghandlerne må være sitt ansvar bevisst om å formidle et faglig godt sikkerhetsbudskap rundt kjøreutstyr og kjøretøyteknologi, og sørge for hele bedriften har god kompetanse på MC-sikkerhet.
 • Medlemsbedriftene skal markedsføre og informere brukeren om sikkerhetsinnretninger på de ulike modeller og gi kvalifiserte råd, slik at til kunden blir i stand til å velge rett sikkerhetsnivå i forhold til sitt bruk.
 • Medlemsbedriftene skal markedsføre og informere om personlig sikkerhetsutstyr og gi kvalifiserte råd, slik at til kunden blir i stand til å velge rett sikkerhetsnivå i forhold til sitt bruk.
 • Medlemsbedriftene forplikter seg til å informere om levetiden på hjelmer og anbefale kvalitetskjøreutstyr av god kvalitet og med god synlighet.

Veiledning av uerfarne kunder

 • NMCF-faghandlerne skal ha et særlig fokus på å veilede uerfarne kunder.
 • Medlemsbedriftene skal ta ansvar for å gi kvalifiserte råd om valg av motorsykkel, i forhold til kundens drøm, lommebok, fysisk form, kjøreferdigheter og forventet bruksområde.

Nye brukergrupper

 • NMCF-faghandlerne må forberede seg på at pendlermarkedet raskt kan vokse i de store byene.
 • Medlemsbedriftene forplikter seg til å gi denne kundegruppen den informasjonen og den innføringen de trenger for å etablere seg på to hjul.

Revidert etter årsmøtet 17. april 2024