NMCF følger bilbransjen og melder

av | jan 24, 2024 | Nyheter

Finn.no inn til Konkurransetilsynet Norsk MC-forhandlerforening (NMCF) stiller seg bak Norsk Bilbransjeforbund (NBF) som har meldt Finn.no inn til Konkurransetilsynet, etter en uforståelig stor prisøkning på annonseringen fra 1. januar 2024.

– MC-forhandlerforeningen stiller oss bak NBF og melder Finn.no inn til Konkurransetilsynet, sier Olaf Olstad i NMCF.
Finn.no har tilnærmet monopol på annonsemarkedet for brukte kjøretøy i Norge, og det er forvaltningen av monopolrollen gjennom mange år store deler av det norske kjøretøybransjen reagerer på. En ekstrem prisøkning fra 1. januar er dråpen som skaper frustrasjon i en sterkt presset motorbransje.

Bilbransjeforbundets Forbundsstyre vedtok 13. desember «å melde inn Finn.no sin adferd de siste årene ovenfor markedet og sine kunder til Konkurransetilsynet, for å få en bred vurdering av om de bryter Konkurranselovens § 11 om utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling.»
– NMCF stiller seg ett hundre prosent bak vurderingen til NBF. MC-bransjen oppfatter Finn.no som en aktør med en dominerende stilling som ikke er varsomme med å utnytte sin posisjon, sier Olaf Olstad i NMCF.
– Våre forhandlere har fått beskjed fra Finn.no om prisøkninger på 60 %. Det er vanskelig å forstå hvilke vurderinger som ligger bak en slik ekstrem økning, og vi mener dette er å misbruke sin monopolposisjon.

Vi mener i tillegg det er tonedøvt av Finn.no å innføre en slik ekstrem prisøkning i en tid hvor hele den norske motorbransjen lever under svært tøffe kår, med høye renter, dyr strøm og et marked med lav kjøpekraft. Vi har fått henvendelser fra flere fortvilte MC-forhandlere som reagerer på den voldsomme prisøkningen. De kan rett og slett ikke forstå bakgrunnen for denne vurderingen til Finn.no, og etterlyser fornuften bak valget, sier Olaf Olstad.

Nå gjør altså NMCF det samme som NBF: Nemlig å melde Finn.no inn til Konkurransetilsynet for å utnytte sin monopolposisjon.
– Finn.no gir oss ingen andre valg når de opptrer på denne måten. Det aller beste for både kundene og forhandlerne hadde vært større konkurranse når det gjelder annonsering av kjøretøy, men dessverre er ikke det et alternativ i dag. Derfor ser vi oss nødt til å gjør som NBF, å melde Finn.no inn til Konkurransetilsynet, sier Olstad.

MC-forhandlere klager Finn inn til Konkurransetilsynet – E24