MC-sikkerhet og rekruttering på programmet da MC-faghandlerne var samlet til medlemsmøte

av | nov 27, 2023 | Nyheter

Det var en offensiv og fremtidsrettet Norsk MC-forhandlerforening som samlet seg til medlemsmøte denne uken. MC-sikkerhet, ny forbrukerkjøpslov, økt profesjonalisering, fremtidsutsikter og innovasjoner på to hjul var noen av stikkordene de to dagene medlemsmøtet ble arrangert. 

Norsk MC-forhandlerforening arrangerer medlemsmøter hvor ulike tema er på agenda. Foredragsholderne er både interne og eksterne. I år bidro blant annet Forbrukerrådet, Statens vegvesen, Bridgestone, Gjensidige, Nordea og importørforeningen til møtet.

Thomas Iversen fra Forbrukerrådet informerte om den nye forbrukerloven som trer i kraft fra 1. januar. Den oppdaterte loven vil få flere betydelige konsekvenser for motorbransjen.

Informerte om ny forbrukerkjøpslov
Det var knyttet stor spenning til flere av seansene – ikke minst til hva Thomas Iversen fra Forbrukerrådet ville formidle om den nye forbrukerkjøpsloven som trer i kraft 1. januar 2024 vil bety for MC-bransjen.
Iversen fortalte om tre endringer han mener bransjen bør være spesielt oppmerksom på:

·         Digitale ytelser
·         Utvidet bevisbyrde
·         Antall avhjelpsforsøk

Loven er modernisert spesielt med tanke på bærekraft, og skal dessuten styrke forbrukerens rettigheter. Det medfører naturlig nok større fokus på forhandlerens ansvar.
– Forbrukerrådet var klar på at det må noe rettspraksis til før vi vet hvilke konsekvenser den nye loven bringer med seg, sier Olaf Olstad.

Lars-Inge Haslie fra Statens vegvesen ga NMCF-medlemmene en grundig oppdatering i arbeidet med MC-dugnaden og nullvisjonen. 

Viktig sikkerhetsarbeid
Lars-Inge Haslie fra Statens vegvesen leder «MC-dugnaden» som pågår, med alle aktuelle MC-organisasjoner som bidragsytere – deriblant NMCF. NMCF kjører i disse dager i gang en kampanje hos faghandlerne, med budskapene fra MC-dugnaden som basis. Budskapene er blant annet:

·         Bruk blikket smart
·         Tilpass farten
·         Plasser deg klokt

NMCF har produsert materiell som forhandlerne skal sette opp i sin butikk, for å skape økt oppmerksomhet omkring MC-sikkerhet.- Bakgrunnen for disse tiltakene er at vi tror det er enklere for både kunden og selgeren å snakke om MC-sikkerhet når disse er eksponert i butikken. Vi både håper og tror den vil skape nysgjerrighet hos MC-førerne som er innom butikken, sier Olaf Olstad.

Klikk her for å lese mer om MC-dugnaden og NMCFs arbeid innen MC-sikkerhet.

Per Anton Vinje (t.h.) – styreleder i MCF – fortalte om globale trender i MC-bransjen.

——

Importørforeningen (MCF) var representert ved styreleder Per Anton Vinje på medlemsmøtet. Vinje fortalte om internasjonale trender og understreket betydningen av en bransje som trekker i samme retning. Han pekte også på forhandlerens rolle i et forbrukerperspektiv:
– Forhandleren er motorsyklisten beste venn, slo Per Anton Vinje fast.*
Bransjestatus skaper som alltid engasjement. Statistikkene viser en generell nedgang i salget av nye tohjulinger. Men det skaper ikke spesielt stor bekymring blant forhandlerne.
– Selv om antall solgte enheter har gått ned noe i løpet av 2023, så ligger vi godt over historiske salgsstatistikker og det bransjen betegner som normalår. De fleste hadde forventet en nedgang nå, etter mange år med salgsøkning. MC-salget følger i stor grad øvrig norsk økonomi, sier Olstad. Styreleder Terje Bredal legger til:
– Så blir det veldig spennende å se hva 2024 vil bringe med seg. Det er mange parametere som sier at vi kan se fremover med hevet hode. MC har aldri vært mer populært i Norge enn nå. Det er mange som ser fordelene ved å bruke tohjuling, ikke minst i trafikktette regioner. Det blir derfor viktig at bransjen sammen arbeider for gode rammevilkår for tohjulinger, ikke minst gjelder det parkeringsmuligheter i de store byene.

Hva skjer med el-MC?

Den elektriske fremtiden var også et tema som ble drøftet blant medlemmene. De aller fleste faghandlerne har allerede elektriske alternativer i sine butikker. Spørsmålet alle stiller seg er hvor lang tid det vil ta før vi ser utviklingen som vi har sett innen bilsalget i Norge.

Under den internasjonale MC-messen i høst var det et klart økende antall elektriske alternativer på to hjul. Men fortsatt er rekkevidde og lading utfordringer som må løses.

– En del aktuelle elektriske tohjulinger finnes hos forhandlerne våre, og det kommer flere alternativer fremover. Utviklingen skjer raskt, det har vi ikke minst sett i bilbransjen. NMCF og våre forhandlere er veldig bevisst på at vi skal være klar på perrongen når «el-toget» raser av gårde. Samtidig skal vi leve av konvensjonelle løsninger en god del år fremover, sier Bredal.

MC-forhandlere fra hele landet var representert under medlemsmøtet denne uken.

Rekruttering til MC
– Det gjelder å finne den riktige balansegangen noen år fremover. Våre faghandlere skal ta imot både el-kunder og tradisjonelle MC-kunder på en profesjonell måte, og møte disse på kundenes premisser. Dette er viktig med tanke på rekruttering til bransjen. Generasjonene som kommer bak oss har andre premisser enn vi som har vært med noen år. Dersom vi skal få de unge og nye kundegrupper med på to hjul, så må vi tilby produktene de etterspør.
– Samtidig er det viktig at vi har solide produsenter i ryggen. Det dukker opp mange nye aktører som tilbyr tohjulinger, og noen har nok kortere «utløpsdato» i Norge enn andre. Det er viktig for profesjonaliseringen for bransjen at vi samarbeider med de seriøse produsentene som arbeider langsiktig, sier han.