Ønsker ikke at MC-butikkene skal være arena for valgkamp!

av | sep 3, 2021 | Nyheter

Norsk MC-forhandlerforening (NMCF) har fått henvendelser fra forhandlere som ikke liker at de blir trukket inn i valgkampen, ved at de blir oppfordret til å henge opp plakater som viser politikken til de ulike partiene.

NMCU og motorsykkelimportørene har i samarbeid kartlagt MC-politikken til de ulike partiene ved årets stortingsvalg. I den forbindelse blir NMCF-forhandlerne oppfordret til å henge opp plakater som illustrerer hva partiene mener om MC-politiske spørsmål.

– Kartleggingen av partiene er et bra tiltak, og for mange norske motorsyklister er nok denne delen av politikken viktig. MC har en stor plass mange norske motorsyklisters liv, og for noen er kanskje MC-politikk så viktig at det avgjør hva man skal stemme. Norsk politikk favner imidlertid betydelig bredere enn dette, og vi tror de aller fleste kundene som er innom NMCF-forhandlerne har flere preferanser når de bestemmer seg for hva de skal stemme i høstens valg. Med dette som bakteppe opplever en del forhandlere det som ugreit å måtte ta del i valgkampen ved å henge opp plakatene, sier Olaf Olstad, NMCF-sekretariatets leder.

– Vi har forståelse for at noen forhandlere synes det er belastende å ta del i valgkampen. Problemet er at mange av våre forhandlerne synes det er for snevert å oppfordre kundene til å stemme utelukkende basert på de MC-politiske standpunktene. NMCF tror MC-kundene er som befolkningen flest; de stemmer på de partiene som helhetlig kommer best ut, basert på den enkeltes personlige preferanser. Det må vi respektere. Vi synes ikke MC-butikkene skal være en arena for valgkamp, sier Olstad.

NMCF ønsker alle motorsyklister et godt valg!