Optimisme i MC-bransjen med økt fokus på bruktomsetningen

av | mai 15, 2024 | Nyheter

Det var en svært positiv og optimistisk MC-bransje som var samlet til årsmøte nylig. Pernille Stedjan Flathaug ved NST Gardermoen MC er valgt inn i styret i NMCF. Hun er en av foreningens mer enn 40 forhandlerne som har god erfaring med salg av brukt MC.

NMCFs årsmøte var preget av optimisme og god stemning da medlemmene var samlet nylig. Det er en positiv MC-bransje som for øyeblikket opplever en liten oppgang i nysalget. I tillegg har foreningens økte oppmerksomhet omkring salg av brukt MC skapt større aktivitet hos faghandlere over hel landet.
– De siste årene har NMCF som bransjeorganisasjon rettet blikket i større grad mot omsetning av brukte motorsykler. Stadig flere av medlemsbedriftene legger større vekt på denne delen av omsetningen, og melder tilbake om gode erfaringer og økte omsetninger, sier Olaf Olstad i NMCF.

Flere fordeler
Han mener MC-kundene er tjent med at en større del av bruktomsetningen skjer via faghandlerne:
– Med innskjerpingene i forbrukerkjøpsloven er det mer krevende å selge brukte kjøretøy. NMCFs verkstedkontrollerte motorsykler bidrar til både økt sikkerhet og bedre forutsigbarhet for kundene.

Ny i styret
Pernille Stedjan Flathaug ved NST Gardermoen MC er nyvalgt styremedlem i NMCF. Hun representerer en av de mange forhandlerne som har lagt stor vekt på omsetning av brukte tohjulinger de siste årene.
– NST Gardermoen og flere av våre medlemsbedrifter rapporterer om en fin utvikling når det gjelder salg av brukt MC, sier Olaf Olstad.
NST Gardermoen har alltid hatt høyt fokus på verkstedkontrollerte brukte tohjulinger, og i senere tid har de også hatt suksess med nye MC’er fra Voge. Nå er altså daglig leder Pernille Stedjan Flathaug valgt inn i NMCF-styret.
– Det er gledelig at vi lykkes med å rekruttere både yngre og kvinner inn til styret. Vi representerer en mannsdominert bransje som definitivt har behov for yngre ressurser med nye syn på ting, sier Olstad.

Sikkerhet for de yngste
Status for nysalget er bra når første del av året er tilbakelagt. Salget av nye tunge motorsykler har økt noe i 2024 (+ 6 %), sammenliknet med 2023 (pr 30. april). Salget av lett MC har imidlertid falt noe (16 %).
– Rekruttering av nye motorsyklister er alltid et satsningsområde for NMCF. Vi liker derfor ikke nedgangen i salget av nye lettsykler og vil vurdere aktuelle tiltak for rekrutteringen.- Uansett hvordan nysalget er i dette segmentet, vil NMCF alltid vektlegge sikkerhet for de unge høyt. Den årlige trafikksikkerhetsdagen er ett av flere tiltak, hvor den viktige sikkerhetspraten med nye og unge motorsyklister prioriteres, sier Olstad.
– Som bransje skal vi arbeide for økt rekruttering, men det skal aldri gå på bekostning av sikkerhetsarbeidet, som vektlegges aller høyeste, understreker han.