Løfter frem gode holdninger og smart bruk av sikkerhetsutstyr

av | apr 26, 2024 | Nyheter

23. til 25. mai arrangerer NMCFs faghandlere i tett samarbeid med NMCU trafikksikkerhetsdager, hvor blant annet den gode norske MC-kulturen står i sentrum. – Hos forhandleren møter ferske motorsyklister både erfarne selgere og med-motorsyklister som viderefører den positive norske MC-kulturen, sier Olaf Olstad i NMCF.

Ingen land i verden er tryggere for trafikanter generelt – og ingen land har tryggere rammer for MC-kjøring enn Norge. Motorsykkelkjøring er med andre ord forbundet med svært lav risiko for de som følger regelverket og bruker riktig sikkerhetsutstyr.

Kultur bygget gjennom mange tiår
Og de aller fleste motorsyklister her hjemme vet viktigheten av å bruke solid og riktig MC-sikkerhetsutstyr:
– Norske motorsyklister har gjennom flere tiår etablert en sunn kultur når det gjelder MC-sikkerhet. Det kjøres klokt, det benyttes sikkerhetsutstyr i langt større grad enn hva loven krever og norske motorsyklister har gode holdninger. Det mener vi i NMCF er en av hovedforklaringene på hvorfor Norge ligger helt på toppen når det gjelder MC-sikkerhet og det faktum at vi har svært få ulykker sett opp mot bestanden, slår Olaf Olstad fast.

Det er kun hjelm som er påbudt sikkerhetsutstyr når du skal kjøre motorsykkel eller moped i Norge.
– Likevel ser vi at norske motorsyklister bruker ryggskinne, MC-støvler, solide hansker og gode kjøredresser som er spesialdesignet for MC.

MC-bransjen, NMCU, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, kjøreskolene og det meste av MC-relaterte organisasjoner har slått seg sammen i en felles dugnad hvor målet er å få ned antall ulykker ytterligere.
– Vi er ikke fornøyde før vi har null drepte eller hardt skadde på to hjul i Norge. Derfor er det viktig for MC-forhandlerne å delta i denne dugnaden, slår Olaf Olstad fast.

Dette er også bakgrunnen for at NMCF har etablert trafikksikkerhetsdagen som en årlig «happening». Det er heller ingen tilfeldighet at NMCF har tatt en aktiv rolle i den nasjonale «MC-dugnaden» som Statens vegvesen tok initiativ til for noen år tilbake.

3 tips som kan gjøre deg til en enda bedre og tryggere MC-fører:
1. Bruk blikket smart
·         Skaff deg overblikk
·         Unngå overraskelser
·         Søk blikkontakt
·         Se dit du skal
·         Se alltid etter en utvei
2. Plasser deg klokt
·         Gjør deg synlig – ikke gjem deg
·         Skaff deg handlingsrom – foran, bak og sidevegs
·         Kjør tydelig – vær forutsigbar
3. Tilpass farten
·         Senk farten før svingen
·         Rekker du å stoppe?
·         Velg en fart hvor du kan oppdages

Den viktige direktekommunikasjonen
– Sammen med NMCU, førerutviklingskursene og kjøreskolene er det MC-forhandlerne som møter motorsyklistene ansikt til ansikt, og dermed har det beste utgangspunktet for å kommunisere gode sikkerhetsbudskap. For NMCF er dette en viktig mulighet som vi bruker aktivt og som er forankret i vår autorisasjon. Våre forhandlere er bevisst på å snakke MC-sikkerhet med kundene. I tillegg til å gi gode utstyrsanbefalinger, oppfordrer vi selgerne til også å snakke holdninger og MC-kultur med kundene, sier han.

Nye generasjoner MC-førere
– NMCF mener det er kjempeviktig at den gode norske MC-kulturen videreføres til nye generasjoner. Vi får stadig flere tohjulinger på veiene og mange av disse kjøres av ferske førere. Det er en fordel for sikkerhetsarbeidet at disse inkluderes i det gode fellesskapet og får servert de viktige sikkerhetsbudskapene så tidlig som mulig. I praksis betyr det at når en fersk fører har avsluttet føreropplæringen ved trafikkskolen, får servert mye av de samme budskapene når han eller hun besøker forhandleren for å handle motorsykkel eller utstyr. Denne «røde tråden» med repetering av sikkerhetsbudskapene er et direkte resultat av MC-dugnaden som Statens vegvesen har satt i gang, slår Olstad fast.
– NMCF-forhandlerne har god kompetanse på aktuelle sikkerhetsprodukter og de har mange års erfaring som motorsyklister. Denne kompetansen er viktig for at nye førere får den riktige påvirkningen, sier Terje Bredal, styreleder i NMCF.

Den gode praten
Opplæringen på MC-trafikkskolene er grundig og god, med kompetente og dyktige instruktører. Det er imidlertid en kjensgjerning at de gode MC-vanene for alvor begynner når du har fått «lappen» og starter MC-karrieren.
– NMCF ønsker å være en pådriver for å spre gode holdninger og videreføre den gode MC-kulturen. Det er viktig at ferske motorsyklister møter disse holdningene fra første stund når de besøker våre forhandlere. I butikken møtes ferske MC-fører og andre erfarne kunder med den samme lidenskapen. Man skal aldri undervurdere den gode praten rundt kaffebordet hos forhandleren, sier Olstad.

NMCF-forhandlerne har som vanlige gode tilbud både på motorsykler og MC-relatert utstyr under TS-dagene.
Klikk her for å finne din nærmeste MC-faghandler.

Dette skjer hos NMCF-forhandleren 23. – 25. mai:
·         Utstilling og demokjøring av MC-nyheter med moderne sikkerhetsløsninger.*
·         Salg og demonstrasjon av det aller nyeste innen MC-sikkerhetsutstyr.
·         Gode råd og veiledning fra MC-ekspertene, for riktig valg av både MC og sikkerhetsutstyr.
·         De beste rådene om MC-hjelm – ditt viktigste «plagg»!
·         Tilbud om NMCFs egen kjøretøykontroll, hvor mer enn 70 punkter sjekkes på din MC.
·         Gode tilbud på sikkerhetsutstyr.
·         Salg av Full kontroll-boka til NMCU, som kan gjøre deg til en enda bedre MC-fører.
·         Møte med andre motorsyklister og forhandlere med mye kunnskap og MC-erfaring.

Motorcenteret AS i Bærum, med Erik Grøndahl og Charlotte Anderson. Samt selger Markus S Karlsen.