Lager nytt treffpunkt for bransjen på MC-messen

av | feb 23, 2023 | Nyheter

NMCF (Norsk MC-Forhandlerforening) vil være på MC-messen 2023 for første gang med egen stand (C03-35). Intensjonen er først og fremst å etablere et hyggelig møtepunkt for bransjen. Rekruttering av nye medlemmer og informasjon til motorsyklistene står også på agendaen.

NMCF ble stiftet i 2016 og har etablert seg som en synlig og betydningsfull aktør for både norske motorsykkelforhandlere og motorsyklister. I dag teller foreningen 38 medlemsbedrifter som er spredt over det meste av landet. NMCF arbeider med MC-sikkerhet og har etablert en egen autorisasjon for MC-faghandlerne.

Profesjonalisering av bransjen
– Autorisasjonen er viktig for profesjonalisering av MC-bransjen. Vi mener derfor det er positivt for alle ledd i bransjen at flest mulig forhandlere er medlem i NMCF. En forutsigbar og solid forhandlerforening er bra for hele verdikjeden innen MC-bransjen, sier Olaf Olstad.
NMCF er i gang med planleggingen av standen til MC-messen som starter fredag 3. mars i Lillestrøm. Ved siden av å profilere de mest aktuelle og solide samarbeidspartnere, vil NMCF også lage et hyggelig treffpunkt på messestanden.
– Her blir det rom for de gode diskusjonene både om MC-sikkerhet, om MC-politiske spørsmål, om markedet og utviklingen generelt og alt som opptar MC-bransjen og spesielt forhandlerne, sier Olstad.

Inviterer flere forhandlere inn
– NMCF mener det er konstruktivt og forpliktende at bransjen kan samles slik som dette. Og vi mener hele bransjen vil tjene på et felles tankesett som skal sikre at bransjen fungerer på lang sikt. Vi vil informere om NMCFs arbeid på flere områder, blant annet innen MC-sikkerhet, autorisasjonen og andre MC-relaterte temaer foreningen er involvert i. Vi skal naturligvis invitere inn potensielle forhandlere og fortelle hvorfor alle faghandlere bør være med i det viktige fellesskapet i NMCF, sier Olstad.

MC-ekspertens beste råd på NMCF-standen
NMCFs fahgandlere har den kompetansen som kreves for å veilede både helt ferske og mindre erfarne motorsyklister når det gjelder de aller fleste temaene. På standen til NMCF vil du til enhver tid møte våre MC-eksperter som kan hjelpe deg med dine spørsmål – enten det handler om sikkerhetsutstyr, om kjøp av ny eller brukt MC generelt eller om generell MC-vedlikehold.

Om NMCF
NMCF ble stiftet 14. april 2016. Norsk MC-Forhandlerforening skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC-forhandlere fortsatt vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden.

Foreningens formål er å ivareta, utvikle og styrke bransjens felles interesser ved å;
·       trygge vilkårene for brukere og forhandlere
·       fremme interessen for motorsykkel- og mopedbruk i Norge
·       etablere et tillitsfullt samarbeid med myndigheter og andre som kan medvirke til økt effektivitet, sikkerhet og miljøbevissthet i hele verdikjeden fra produsent til forbruker
·       være høringsinstans og kunnskapssenter for rammesettende myndigheter
·       være en informasjonskanal ut til medlemmene på alt som skjer av nye rammevilkår
·       søke å koordinere interesser og synspunkter i bransjefaglige spørsmål med våre veimyndigheter og andre som kan bedre den daglige drift hos medlemmene