NMCF med stø kurs i sitt femte år som forhandlerforening

av | mar 26, 2021 | Nyheter

– Økt profesjonalisering til fordel for norske motorsyklister

NMCF har nylig avholdt sitt femte årsmøte og MC-forhandlerforeningen har stø kurs mot målene. Økt profesjonalisering blant norske MC-forhandlere er en fordel for norske motorsyklister, mener vi i forhandlerforeningen.

MC-forhandlerne er en av de aller viktigste møteplassene for norske motorsyklister. Det er her fokus på sikkerhet, gode holdninger, generell teknisk veiledning og kjøregleden starter for en stor andel MC-førere.

«Med fokus på norske motorsyklister» lyder NMCFs slagord. Og det er ikke uten grunn. NMCF stiller høye krav til medlemmene om kvalitet og profesjonalitet i alle ledd.

– NMCF faghandleren skal skille seg ut gjennom fagkompetanse, profesjonalitet og forutsigbarhet for forbrukeren. 2021 er det femte året vi arbeider med disse målsetningene. Årsmøtet 23. mars viste at NMCF har tatt et viktig steg videre i dette arbeidet. Foreningens 33 medlemsbedrifter har daglig fokus på målene, sier generalsekretær Olaf Olstad.

NMCF er tungt involvert MC-delen i Nasjonalt tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025. Dette arbeidet ledes av Statens vegvesen. Etter årsmøtet – under det påfølgende medlemsmøtet – deltok Klaus Christian Ottersen som er ansvarlig for motorsykkeldelen i dette arbeidet.

– Det er i stor grad MC-forhandlerne som skal løfte frem kommunikasjonen med sluttbrukerne, som er norske MC-førere. Derfor er tidlig involvering av MC-forhandlerne vesentlig i dette arbeidet, sier Olaf Olstad.

– I vår autorisasjon har vi forpliktet oss til å veilede kundene til riktig sikkerhetsutstyr. Motorsykkelen blir et stadig mer populært kjøretøy i Norge. Det innebærer flere nye brukere med behov for god informasjon om blant annet sikkerhetsutstyr. Her har våre forhandlere et stort ansvar. Derfor legger NMCF stor vekt på å øke sikkerhetsfokuset blant MC-kundene, sier Olaf Olstad.

– Det er gøy med alle de nye motorsyklistene som kommer inn. NMCF arbeider målrettet mot uerfarne førere, hvor viktigheten av rett bruk av sikkerhetsutstyr blir understreket. I NMCF-autorisasjonen er det lagt ekstra vekt på å veilede denne kundegruppen. Her ser vi et forbedringspotensial i bransjen. Det er viktig i et MC-sikkerhetsperspektiv at nye brukere får riktig veiledning fra første kilometer, sier Olaf Olstad.

Flere bransjeaktører deltok med bidrag på medlemsmøtet, deriblant Nordea, Gjensidige, Bridgestone og Exide Sønnak.

– NMCF er hele tiden interessert i å utvikle den norske motorsykkelbransjen, og samarbeid med riktige aktører som kan løfte kompetansen for våre forhandlere. Det mener vi også vil komme sluttbrukeren til gode.

Om NMCF:
NMCF ble stiftet 14. april 2016. NMCF står for Norsk MC-Forhandlerforening og skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC-forhandlere fortsatt vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden.

NMCF-styret:
Leder: Terje Bredal, Speed Motorcenter
Styremedlemmer:
Lene Graarud, Alf Graarud Motor
Per Harald Øyhus, Gjøvik Motorservice
Anne- Mette Grelland, Yamaha Vinterbro
Jørn Freddy Kristiansen, Høiden MC-senter
Sekretariatets leder: Olaf Olstad